Välkommen till Resarö Bygdeförening 2021
         

    

Plangruppen är en samverkansgrupp, initierad av Resarö Bygdeförening, och som representerar boende/ägarföreningar på Resarö i syfte att inkomma med synpunkter på kommunens arbete med olika planer för Resarö.. I plangruppen ingår: Ytterby Gårds samfällighets- förening, Fastighetsägarföreningen Ytterby B, Resarö-Storängs villaägarförening, Brf Löjvik 1 och 2, Isterbergets tomtägarförening, Engarns byförening, Resarö Vägförening, Ytterby B samfällighets- förening, Brf Löjvikshöjden samt Överby Villaägarförening. 

Hittills har gruppen lämnat yttrande om olika detaljplaner för Resarö, bl.a. Resarö Mitt, och översiktsplanen Vaxholms översiktsplan 2030. 
Vill du se vad plangruppen skrivit, kontakta Gunilla Lauthers ;
gunilla.lauthers@telia.com eller tel. 0707 56 73 56.;

Gruppen har enats om att de gemensamt driver frågan om att säkra en "varsam exploatering av Resarö med bibehållen natur och skärgårdskaraktär". Gruppen vill i största möjliga utsträckning bevara Killingen som naturområde för rekreation och friluftsliv. 

Respektive representant ansvarar för att förankra yttranden i sina respektive styrelser innan det lämnas in till kommunen.

   
  Årsmöte onsdag den 10 mars 2021 kl 19 digitalt.
Du är välkommen att delta men du måste då anmäla din e-postadress till 
karinmalmstromgill@icloud.com
i förväg. 
 

OBS!!!!
INFORMATION om DP382 RESARÖ MITTi pdf-format

Text i word-format.

Tennissektionen informerar:Torbjörn, Camilla, Mino, Annika och Bengt

2017-05-02   Synpunkter på DP 401, Storäng östra
2016-11-21   Synpunkter på 70 kV kraftledning
2016-10-05  Resarö Bygdeförenings plangrupp. 
                      Synpunkter på DP 413 Storäng västra
 


EVENEMANG I BYGDEGÅRDEN

2015-12-18 Plangruppens svar på Trafikverkets förslag angående Engarns vägskäl.

Gilla gärna "Resarö Bygdeförening" på facebook för kontinuerlig info om evenemang och annat som berör Resarö, tex. större byggprojekt.

NYTT PLANFÖRSLAG RESARÖ MITT

 

Yttrande samråd Storäng 2015-03-16

   

 

Bli medlem nu! Medlemsavgift 250 kr/familj till plusgiro konto 67 47 70-3 
eller med Swish 123 321 62 56

 

BYGDEGÅRDEN

Bygdegården bokas för föreningsmöten och klassfester.
Som medlem i Bygdeföreningen kan Du även hyra Bygdegården för privata fester. 
I Bygdegården finns bord, stolar och porslin m.m. för 30 personer. (max 50 personer får vistas i lokalen samtidigt)

Hyreskostnader:
- barnkalas  400 kr
- privata fester  1000 kr  (Bygdegården upplåtes ej för ungdomsfester)
- styrelsemöten  150 kr
- årsmöten  500 kr

Medlemsavgiften för 2020 blir 250 kr/familj

Kontaktperson Bygdegården Elisabet Ebersjö Hallsénius:  resarobygdegard@gmail.com

Bokningskalender för Bygdegården

 

VÄVSTUGAN

Vävsektionen har ett eget hus ovanför Bygdegården där det finns flera vävstolar av olika storlekar uppsatta. Vävstugan har möten första tisdagen i varje månad. Om Du är intresserad av att vara med och väva kontakta bygdeföreningen.
 

Kontaktperson: Marianne Hauge-Granqvist  076-1029323

TENNIS

Tennissektionen inom Bygdeföreningen ansvarar för tennisbanorna vid Paviljongen. 
Bokningskuponger för tennisbanorna säljs via ICA Resarö.
Kontaktperson:  Torbjörn Wallin  070-7934491

 

 

Styrelsen för Resarö Bygdeförening 2020:  

Karin Malmström Gill Ordförande 0765764267
Torsten Berg Kassör 0707952800
Gunilla Lauthers Ledamot 0707567356
Jenny Rilegård Ledamot 0739842131
Anna Sedvall Wiklund Ledamot 0766281261
Peter Lindqvist Suppleant 1 år  
Britt-Marie Hedevall Suppleant 1 år  
Tomas Telander Revisor  
Hans Granqvist Revisorsuppleant 0739019494

                                           Föreningens stadgar 1992-03-24 

 

 Resarö Bygdeförenin
Ytterby 1, 185 94  Vaxholm
 Plusgiro 67 47 70 –3  
 
Mail:  resarobygdegard@gmail.com

Adress till Bygdegården:   Ytterbyvägen 8

Resarö Bygdeförening är en ideell förening och all verksamhet sker oavlönat och på frivillig basis. För att kunna driva och underhålla Bygdegården är vi dock beroende av att vi är många medlemmar som betalar medlemsavgiften 250:-/familj och år